Företagspolicy

 

Miljöpolicy

G-truckar skall arbeta på bästa sätt tillvara miljöintressen både vad gäller arbetsmiljön och den yttre miljön. Detta ska ske genom att G-truckar bedriver ett målmedvetet och systematiskt miljöarbete för att ständigt kunna förbättra arbetsprestandan och förebygga föroreningar

 • Välutbildad och miljöinriktad personal.
 • Modern och miljöanpassad maskinpark.
 • G-truckar ska med god marginal uppfylla de krav som ställd av kunder och av miljölagstiftningen.
 • Sträva efter att minska och förebygga föroreningar i alla delar av verksamheten.
 • Ta tillvara på medarbetarnas engagemang och miljömedvetenhet.
   

G-truckars verksamhet ska genomgående kännetecknas av hög miljömedvetenhet och kompetens.

Det personliga ansvaret hos alla medarbetare ska upprätthållas och ständigt utvecklas genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet. 

 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i G-truckars verksamhet ska präglas av öppenhet, jämlikhet och respekt så att de som arbetar hos G-truckar trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Alla medarbetare ska kommunicera med varandra, dela med sig av kunskap och erfarenheter samt samarbeta kring alla förekommande arbetssysslor med företagets intressen i fokus.

G-truckar accepterar ingen form av kränkande särbehandling eller annan form av diskriminering. Till kränkande särbehandling räknas alla former av rasism, mobbing, förtal, psykiskt våld och trakasserier i alla former.

Anställda, som i övrigt anlitade uppdragstagare, ska helt avstå från:

 • Alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till arbetspass.
 • All befattning med narkotika eller andra narkotikaklassade preparat, såväl på arbetstid som på fritid. Befattning med sådana preparat utgör ett brott mot svensk lag och accepteras därför inte i någon form.

 

Kvalitetspolicy

G-truckar skall för sina kunder erbjuda en funktionsduglig och flexibel maskinpark. G-truckars arbete skall kännetecknas av en vilja till ständig förbättring och skall med marginal uppfylla de krav dom ställs.

 • Välutbildad och serviceinriktad personal.
 • Stor punktlighet.
 • Hög flexibilitet i maskinparken.
 • Egen serviceorganisation och anpassad maskinpark för hög driftsäkerhet.
 • Lokaler anpassade för service av samtliga maskintyper.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.